Profil

  preklad nemčina Jana Valková

Ing. Jana VALKOVÁ

  • profesionálna prekladateľka od roku 2001
  • súdna prekladateľka pre jazyk nemecký 
    (zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 971030)
  • členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry 

 
VZDELANIE:

2009
Odborná skúška prekladateľa - nemecký jazyk 

Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre

2007 – 2009
Prekladateľstvo (postgraduálne štúdium)

- špecializácia: Odborný preklad - nemecký jazyk 
Filozofická fakulta UKF v Nitre

2001 – 2004
Krajinné inžinierstvo

Fakulta záhrad. a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
                         
2001
Odborná štátna jazyková skúška - nemčina

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
                         
1998 – 2001
Enviromanažment a komunikácia v nemeckom jazyku 

Fakulta záhrad. a krajinného inžinierstva SPU v Nitre


SEMINÁRE A WORKSHOPY:

2017
K vybraným problémom prekladu právnych textov

Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre

2016
Vybrané problémy prekladu právnych textov

Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre

2015
Právna terminológia - Preklad úradných listín

Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre

2014
Právna terminológia - Rodinné právo, Trestné právo

Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre

2013
Právnická terminológia - Trestné právo, Zmluvné právo

Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre

2012
Preklad textov z oblasti trestného a civilného práva
Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre

2011
Preklad textov z oblasti trestného a civilného práva
Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre

2009
Odborné minimum prekladateľa
Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre